Square

ސްޓްރޯކްގެ އަލާމާތްތައް ދެނެގަނެ އަވަހައް ފަރުވާ ހޯއްދަވާ

Make sure everyone know the symptoms of stroke. This is a short documentary about a patient who has gone through stroke. Mr. Yoosuf, currently the cashier at South bakery, talks … Continue readingސްޓްރޯކްގެ އަލާމާތްތައް ދެނެގަނެ އަވަހައް ފަރުވާ ހޯއްދަވާ